Четверг, 25.04.2019, 16:45
Вітаю Вас Гость | RSS
ВІТАЄМО! ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БІЗНЕСУ І ПРАВА
Вищого навчального закладу Укоопспілки
"Полтавський університет економіки і торгівлі"

Меню сайту
Анкетування
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всього відповідей: 39
Форма входу

Методична робота

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ БІЗНЕСУ І ПРАВА

     Організація методичної роботи в коледжі спрямована на забезпечення завдань концепції навчального закладу, постійне вдосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування і особистої самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу спрямованих на розвиток особистості студента та його соціалізації.
    
     Методична робота складається з таких компонентів:
1) робота над методичним та дидактичним забезпеченням навчального процесу;
2) створення комплексів методичного забезпечення з дисциплін;
3) методична робота по забезпеченню виховного процесу;
4) робота по підвищенню педагогічної та фахової майстерності, яка здійснюється у таких формах:
  - підвищення кваліфікації викладачів коледжу у міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Полтавському   університеті економіки і торгівлі;
 - стажування на підприємствах споживчої кооперації;
 - участь у роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
 - участь у семінарах вдосконалення кваліфікації та педагогічної майстерності, педагогічних читаннях.
 - участь у роботі циклових комісій коледжу;
  - підвищення кваліфікації молодих викладачів у «Школі молодого викладача»;
  - участь у роботі методичного об’єднання кураторів навчальних груп;
  - самоосвіта викладачів, яка передбачає планування, підбір раціональних форм та способів засвоєння й збереження інформації і оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення свого та колективного педагогічного досвіду, поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної діяльності;
  - проведення відкритих занять, обговорення їх та обмін досвідом.

     Методичним кабінетом систематично вивчається та узагальнюється досвід передових викладачів коледжу. У методичному кабінеті створені папки «Творчий портрет викладача», де узагальнено досвід педагогів, виготовлені бюлетені з описом передового досвіду, оформлено стенд „Передовий педагогічний досвід”.
     Вивчено та узагальнено досвід викладачів:
- Яковенко Валентини Андріївни, викладача технологічних дисциплін, спеціаліста вищої категорії, викладача методиста з теми: «Шляхи творчого розвитку студентів, реалізація програми підготовки висококваліфікованих фахівців ресторанного господарства»;

- Рибалки Світлани Геннадіївни, викладача фінансових дисциплін, спеціаліста вищої категорії з теми "Впровадження новітніх технологій навчання на заняттях фінансово-економічних дисциплін";

- Буличової Тетяни Олексіївни, викладача технологічних дисциплін, спеціаліста вищої категорії з теми "Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з фахових дисциплін";
- Столяр Оксани Миколаївни, викладача інформатики, спеціаліста вищої категорії з теми «Використання економічних знань при викладанні комп’ютерних дисциплін»;
- Безчасної Ірини Євгенівни, викладача фізичного виховання, спеціаліста вищої категорії, з теми «Заняття ритмічною гімнастикою, як можливість вдосконалювати фізичні якості, підвищення фізичних можливостей та сприяння зацікавленості студентів в заняттях спортом"

- Потапової Олени Анатоліївни, викладача товарознавчих дисциплін, спеціаліста І категорії з теми "Використання мультимедійних технологій при викладанні товарознавчих дисциплін".

Матеріали передового досвіду викладачів можна переглянути тут:
„Передовий педагогічний досвід”
     
Досвід педагогічних працівників коледжу, які впроваджують інноваційні технології вивчається цикловими комісіями, методоб’єднаннями викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Впродовж останніх років на методичних семінарах удосконалення педагогічної майстерності розглядались такі теми:
* Інноваційні технології навчання.
* Інтерактивні технології навчання.
* Інформаційні технології освіти.
* Концептуальні засади реформування навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;
*  Активні методи навчання та їх вибір.
* Організація самостійної роботи студентів.
* Використання ділових ігор на заняттях спеціальних дисциплін.
* Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.
* Організація проблемного навчання при вивченні правознавчих дисциплін.
* Методика організації курсового проектування на правознавчих дисциплінах.
* Інноваційні підходи до організації та проведення пошукової та науково-дослідної роботи.
* Єдність освіти і виховання у процесі підготовки та формування особистості майбутнього фахівця.
* Мотивація навчальної діяльності студентів на заняттях соціально-гуманітарних дисциплін.
* Розширення можливостей всебічного розкриття здібностей та творчого мислення студентів на заняттях фінансово-економічних дисциплін.
* Організація науково-дослідної роботи – запорука успіху у формуванні творчої особистості на заняттях товарознавчих дисциплін.
        
За завданнями НМЦ «Укоопосвіта» викладачі розробляють програми, тести, практичні та лабораторні завдання, опорні конспекти:
   З 2011 р. по 2015 р.  за завданнями НМЦ «Укоопосвіта» видано:
- 2011 рік:

- Яковенко В.А. Мікробіологія та фізіологія. Завдання для практичних і лабораторних занять;

- Яковенко В.А. Мікробіологія та фізіологія. Р.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів;

- Яковенко В.А. Мікробіологія та фізіологія. Р.2. Методичні  рекомендації для самостійної роботи студентів.

- 2012 рік:

- Ласа Л.П. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів;

- Коца І.А. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Завдання для практичних занять;

- Ляліна І.С. Бухгалтерський облік. Завдання для практичних занять;

- Гребенюк Г.Л. Економіка торгівлі. Завдання для практичних занять;

- Потапова О.А. Основи торговельного підприємництва. Опорний конспект лекцій;

- Никифорова Н.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Контрольні завдання з програмою та методичними рекомендаціями;

- Столяр О.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів;

- Столяр О.М. основи інформатики та обчислювальної техніки. Завдання для практичних занять;

- Яковенко В.А. Технологія виробництва кулінарної продукції. Ч.2.1. завдання для лабораторних занять;

- Яковенко В.А. Технологія виробництва кулінарної продукції. Ч.2.2. Завдання для лабораторних занять.

- 2013 рік:

- Потапова Л.В. Основи філософських знань. Наочний посібник;

- Буличова Т.О. Організація виробництва у закладах ресторанного господарства. Ч.1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту.

- Буличова Т.О. Організація виробництва у закладах ресторанного господарства. Ч.2. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту.

- 2014 рік:

- Ласа Л.П. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів;

- Коца І.А.  Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Тести для визначення рівня знань студентів з професійної підготовки.

- 2015:

- Кінаш Н.О. Спеціальне малювання та декоративна пластика. Завдання для практичних занять.

Координує роботу  циклових комісій методичний кабінет, в якому створені необхідні умови для ефективної підготовки викладачів до занять, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також проведення методичних заходів.

В методичному кабінеті зосереджені:
* матеріали нормативної, планової та звітної документацій, матеріали атестації педагогічних працівників;
* методичні рекомендації до організації, проведення сучасних занять, використання мультимедійних технологій, інтерактивної дошки, організації самоосвіти викладачів;
* методичні рекомендації студентам для підготовки науково-дослідної роботи, реферату, зразки оформлення реферату, доповіді, вимоги до оформлення публікацій, методичні рекомендації до написання курсових робіт та ін.;
* методичні розробки окремих тем, відкритих занять;
* методичні рекомендації до відвідування занять та критерії їх оцінювання;
* матеріали, що містять перспективний педагогічний досвід викладачів технікуму, матеріали із досвіду інших навчальних закладів системи Укоопспілки;
* методична робота викладачів і методичні рекомендації адміністрації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
* методичний кабінет оснащений комп’ютером, у якому  зосереджені банк даних про передовий педагогічний досвід, методичні рекомендації до проведення занять, взаємовідвідування викладачів, курсова перепідготовка підвищення кваліфікації викладачів, графіки проведення семінарів, відкритих занять, критерії оцінювання, закріплення наставництва, атестаційні матеріали та ін.
Вся методична робота спрямована на підвищення ефективності навчального процесу, поглиблення змісту дисциплін, підвищення професійної майстерності та педагогічної кваліфікації  викладачів.

   Методист коледжу         Чернявська Н.В.

Пошук
Календар
«  Апрель 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
АКТУАЛЬНО!
Изменить мир вокруг
Архів записів
Друзі сайту

COOP
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright МКБП ВНЗ УКС ПУЕТ © 2019
Використовуються технології uCoz